Proč instalovat článkové radiátory TESI

K výměně otopných těles

Stará otopná tělesa se nahrazují novými a moderními, v mnohých případech se hovoří o radiátorech úsporných s vyšší účinností. Trend je dnes nastaven tak, že se vyměňují staré článkové litinové nebo ocelové radiátory a nahrazují se radiátory deskovými, o kterých se hovoří jako o radiátorech moderních, elegantních, s výraznou úsporou energie. Mají však deskové radiátory všechny tyto vlastnosti a skutečně šetří energií? Vždyť dnes jsou na trhu dostupné článkové radiátory s moderním designem, velmi kvalitní povrchovou úpravou, různými tloušťkami (od 65 do 215mm), v některých případech jsou tenčí než deskové radiátory, s různými výškami v rozsahu (od 200 mm až do 2500 mm), lze rovněž říci, že jsou elegantní a velmi úsporné.

VÝHODY OCELOVÝCH ČLÁNKOVÝCH RADIÁTORŮ:

  • Vhodné pro napojení na nízkoteplotní otopný systém
  • V nízkoteplotním systému vyšší účinnost než tělesa desková, hliníková nebo litinová
  • Nižší spotřeba energie
  • Mají vyšší obsah vody, který zaručí vyšší účinnost kondenzačního kotle
  • Výrazně nižší vrstvení vzduchu v obytných místnostech
  • Dlouhá životnost

Z důvodu kladení vyšších nároků na energetickou náročnost budov dochází k stále většímu a kvalitnějšímu zateplení jednotlivých obytných budov a následkem snížení tepelných ztrát je většina systémů vytápění dnes navrhována a využívána v nízkoteplotním režimu (tepelný spád 50/30°C), který je mnohem úspornější než systém vysokoteplotní (tepelný spád 80/60°C nebo 75/55°C).

Jedná se o systémy podlahového vytápění, stěnového vytápění, vytápění pouze otopnými radiátory nebo kombinace výše uvedených systémů. V těchto případech, kdy je navržen nízkoteplotní systém nacházejí stále větší využití ocelová článková tělesa neboť jejich výhodou je například vyšší důraz na hygienu (lépe se čistí), mají delší životnost, jsou kompaktnější, lepší přenos tepla, jednoduchá montáž a demontáž, mnoho variant připojení a nesčetné množství různých rozměrů.

Jak se velmi často uvádí nevýhodou ocelových článkových radiátorů je jejich vysoký obsah vody, dlouhá doba náběhu, špatná regulace a delší doba chladnutí. Právě větší obsah vody v případě využívání kondenzačního kotle je velkým přínosem zlepšení energetické účinnosti kotle s následnou vyšší účinnosti a úsporou energie. Při využití nízkoteplotního systému dochází k většímu ochlazení zpětné topné vody do kotle, snížení teploty topné vody se rovněž dotkne i teploty vzduchu vystupující z radiátoru čímž nedochází k velkému proudění vzduchu a následně nedochází k usazování nečistot na stěnách. Vlivem snížení teploty radiátorů není ohříván okolní vzduch na vysokou teplotu a nedochází k vrstvení teplého vzduchu v místnosti (velký rozdíl mezi teplotou vzduchu u podlahy a u stropu), je zachováno rovnoměrné rozložení teploty vzduchu.

Pokud budeme běžně provozovat nízkoteplotní systém s deskovými radiátory a systém s článkovými radiátory, jako zdroj tepla budeme používat kondenzační kotel, pak systém s článkovými radiátory bude vykazovat mnohem větší úsporu energie a následně i úsporu našich finančních prostředků. Pokud tedy vezmeme v úvahu, že instalaci nových radiátorů neprovádíme každých 5 let, ale radiátory instalujeme na delší časový úsek což je např. 25 let jedná se o značnou finanční úsporu. Při pobytu v místnosti kde budou instalovány článkové radiátory je pocit komfortu vyšší, neboť zde nedochází k úplnému ochlazení radiátorů a počet cyklů opětovného ohřívání otopných těles je minimální. Rovněž je minimalizován počet opětovných startů plynového kondenzačního kotle což má značný vliv na spotřebu plynu a snížení nákladů na vytápění budovy.

Instalací ocelových článkových radiátorů se tedy výrazně zvyšuje účinnost tepelných soustav a zkvalitní se tepelná pohoda uvnitř budovy. Navíc získáte atraktivní vzhled interiéru s nerušivým designem otopného tělesa, přesnou regulací pomocí termostatických hlavic se uspoří více než 15% nákladů na vytápění, při použití plynového kondenzačního kotle snížíte výrazně produkci škodlivin do ovzduší, velmi snadno budete moci radiátory čistit bez nutnosti demontáže různých krytů a mřížek, nebudete mít na stěnách tmavé pruhy po usazeninách prachu, budete mít výrazně nižší rozdíl teplot mezi podlahou a stropem v místnosti což má za následek zlepšení tepelné pohody prostředí.

Kvalita výrobku je zaručena více než 40 letou tradicí ve vývoji a výrobě otopných ocelových radiátorů článkových, koupelnových žebříků, designových radiátorů „ Officina delle idee“ a nyní ve zcela nové kolekci „TESI Collezione“ .

Pro správnou funkci radiátorů a celého topného systému je nutné odborně navrhnout otopný systém s vhodným zdrojem tepla, což bude zárukou spokojenosti zákazníka. Pro navrhování otopných radiátorů od společnosti IRSAP jsou projekčním kancelářím, architektům, montážním společnostem dodávány technické podklady. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.